EN
Biol.ir,بیول,اصول رنگ سنجی

اصول رنگ سنجی

04 مرداد 1396 بازدید : 6,136 نظرات : 0
از آنجا که در مطلب گذشته؛ به موضوع رنگ سنجی و قواعد آن برای دستیابی به رنگ مطلوب اشاره شد؛ در این مطلب به موضوع اصول رنگ سنجی پرداخته می شود.

از آنجا که در مطلب گذشته؛ به موضوع رنگ سنجی و قواعد آن برای دستیابی به رنگ مطلوب اشاره شد؛ در این مطلب به موضوع اصول رنگ سنجی پرداخته می شود.

منظور از رنگ سنجی، شیوه سنجش و اندازه گیری رنگ است.

نور سفید طیفی گسترده از امواج الکترو مغناطیسی مانند امواج مادون قرمز، فرابنفش، پرتوی ایکس، پرتوی گاما و امواج رادیو و تلوزیون را در بر می گیرد. تفاوت میان پرتوهای مختلف نور و تاثیر آن، به طول موج هر یک بستگی دارد. چشمان ما قادرند بخش کوچکی از طیف کامل نور را مشاهده نمایند یا به عبارت دقیق تر امواجی با طول موج 380 تا 780 نانومتر قابل مشاهده اند. (هر نانومتر معادل یک میلیاردیم متر یا 10 آنگستروم می باشد) و چیزی که ما به نام نور مرئی می شناسیم از این محدوده تشکیل شده است.

 

هر یک از رنگهای طیف مرئی دارای طول موج معینی است که در چشمان ما به شکل نور معینی تجلی می کند.

 

امواج مرئی کوتاه در چشمان ما به شکل رنگ های آبی و بنفش تجلی می کنند.

امواج مرئی بلند در چشمان ما به شکل رنگ های سرخ و قرمز ارغوانی تجلی می کنند.

امواج مرئی متوسط را چشمان ما به رنگ زرئ مشاهده می کند.

 

هنگامی که نور به قطره آبی بتابد ما مشاهده می کنیم که نور دیگر سفید نیست بلکه خود از شش رنگ متفاوت تشکیل شده است:

قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، بنفش که از میان سه رنگ اصلی و سه رنگ فرعی می باشند.

سه رنگ اصلی: زرد، قرمز، آبی

سه رنگ فرعی: که هر کدام از ترکیب دو رنگ اصلی تشکیل می شوند.

سبز: ترکیب رنگ زرد و آبی

نارنجی: ترکیب رنگ زرد و قرمز

بنفش: ترکیب رنگ قرمز و آبی

نور سفید تنها از یک رنگ تشکیل نشده است، بلکه مجموعه ای از تمام پرتوهای مرئی نور حذف شوند و هیچ نوری به چشم نتابد، رنگ حاصل مشکی خواهد بود.

قواعد رنگ سنجی

آشنایی با رنگ سنجی بسیار اهمیت دارد، زیرا قواعد ابتدایی آمیختن رنگ ها را، به ما می آموزد.

در دایره رنگ ها، هر رنگ اصلی در قطب مقابل خود، رنگی را که از تلفیق دو رنگ اولیه دیگر پدید آمده است، به عنوان رنگ متضاد دارد. هر رنگ اصلی و رنگ متضاد آن، تاثیر یکدیگر را خنثی می کنند.

سبز (آمیزه زرد و آبی) قرمز را خنثی می کند.

بنفش (آمیزه قرمز و آبی) زرد را خنثی می کند.

نارنجی ( آمیزه زرد و قرمز) آبی را خنثی می سازد.

 

 

 

تاکنون نظری ثبت نشده است . شما اولین نفری باشید که نظر میدهد !
پيام

پيام